← terug naar The Moving Voice homepage

 

Voorwaarden

The Moving Voice
 

Inschrijving

 • Vrouwen van 21 jaar en ouder kunnen zich aanmelden voor stemtrajecten bij The Moving Voice.
 • De prijzen van de stemtrajecten zijn inclusief 21% btw.
 • Inschrijven voor de stemtrajecten kan via de link die vermeld staat op de website, of in andere online uitingen (nieuwsbrief, social media, etc.).
 • Voor een traject dat al is gestart, kun je je niet meer aanmelden.

 

Betaling

 • De deelnamekosten worden voorafgaand aan het traject voldaan (via de online deelname-link). Je betaling is tevens de bevestiging van deelname.
 • Indien de mogelijkheid wordt geboden om in twee of meerdere termijnen te betalen, dient de eerste termijn voor aanvang van het traject te worden voldaan. Deze betaling geldt als de bevestiging van deelname. De deelnemer verplicht zich hiermee alle overige termijnen ook te voldoen.

 

Taal

 • De trajecten worden aangeboden in het Nederlands (NL); in geval van internationale deelnemers, en bij buitenlandse gastdocenten is Engels de voertaal.
 • Houd er rekening mee dat de docent mogelijk les geeft in beide talen, zodat iedereen alles kan volgen.

 

Annulering traject en restitutie

 • Als er voor een bepaald traject onvoldoende aanmeldingen zijn, kan het stemtraject geannuleerd worden. Gaat het traject niet door, dan krijg je tijdig bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.
 • The Moving Voice behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het trajectrooster.
 • Wanneer een traject (of deel daarvan) door omstandigheden niet kan doorgaan, krijg je het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.
 • Annulering door een deelnemer kan alleen via e-mail (info@themovingvoice.nl). Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvang je het volledige bedrag terug minus € 30 administratiekosten. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het traject is The Moving Voice gerechtigd het volledige deelnemersgeld in rekening te brengen. Je krijgt dan geen deelnemersgeld teruggestort.
 • Tickets voor losse (online) lessen worden niet teruggekocht.

 

Verhindering les en inhalen

 • Indien de deelnemer is verhinderd voor een privé sessie, dient dit minstens 24 uur voor aanvang te worden doorgegeven via e-mail (info@themovingvoice.nl) of app. In overleg wordt gezocht naar een ander tijdstip. Annuleringen die minder dan 24 uur vooraf worden doorgegeven, worden doorberekend.
 • Inhaallessen dienen te worden ingehaald binnen de looptijd van het traject. Niet ingehaalde lessen komen na beëindiging van het traject te vervallen.
 • Indien de deelnemer niet kan meedoen met een groepsles, kan deze niet worden ingehaald.
 • In geval van ziekte of verhindering van een (gast)docent plannen we in overleg een andere datum in.

 

Fotografie en video-opnames

 • Tijdens de trajecten kunnen foto’s en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden. Bijvoorbeeld voor een folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen of social media. Als je hiertegen voorafgaand aan het traject geen bezwaar aantekent, gaat The Moving Voice er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke kenbaar maken of je al dan niet op de foto wilt.

 

Aansprakelijkheid

 • The Moving Voice is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van deelnemers.

 

Voorbehoud

 • Aan eventuele fouten in publiciteitsmateriaal zijn geen rechten te ontlenen.